Arnika – ljekovito bilje

Vrsta: Arnica montana L., Asteraceae Hrvatski naziv: arnika, brđanka DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Cvijet.   SASTAV: Alkaloidi, amini (betain, kolin i trimetilamin), ugljikohidrati (sluzni polisaharidi uključujući inulin), kumarini (skopoletin i umbeliferon),…

Vaccinium myrtillus – ljekovito bilje

Vrsta: Vaccinium myrtillus L., Ericaceae  Hrvatski naziv:  borovnica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod, list.   SASTAV: Plod: flavonoidni glikozidi (antocijani, kvercetin-3-glukuronid i hiperozid), polifenoli (katehin, epikatehin, tanini), pektin, vitamin…

Glechoma hederacea – ljekovito bilje

Vrsta: Glechoma hederacea L., Lamiaceae Hrvatski naziv: dobričica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen.   SASTAV: Aminokiseline, flavonoidi, steroli, terpenoidi, eterična ulja, masne kiseline, ružmarinska kiselina, sukcinatna kiselina, gorke tvari,…

Hypericum perforatum – ljekovito bilje

Vrsta: Hypericum perforatum L., Clusiaceae  Hrvatski naziv: gospina trava, kantarion DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen (vršni dijelovi u cvatu).   SASTAV: Antrakinonski derivani – naftodiantroni (hipericin), flavonoidi, prenilirani floroglucinoli (hiperforin, adhiperforin), tanini, fenoli, eterično…

Vitex agnus-castus – ljekovito bilje

Vrsta: Vitex agnus-castus, Verbenaceae  Hrvatski naziv: konopljika  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod   SASTAV:  Diterpeni labdanskog tipa, flavonoidi (0,05-0,08%), iridoidi (agnuzid), polifenoli (6,92-13.24%), eterična ulja (0,8-1,8%), masne kiseline.   UPOTREBA: Tradicionalno, konopljika se…

Leonurus cardiaca – ljekovito bilje

Vrsta: Leonurus cardiaca, Lamiaceae  Hrvatski naziv: srčenica  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen   SASTAV: Pirolidinski alkaloidi, flavonoidi ,iridoidi, tanini, terpenoidi, kiseline, gorke tvari, ugljikohidrati, kolin i fenolni glikozidi.  …

Iris pallida – ljekovito bilje

Vrsta: Iris pallida, Iridaceae  Hrvatski naziv: iris, perunika DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Podanak   SASTAV: Kiseline (izoftalična, salicilna, laurinska, stearinska, palmitinska), hlapljiva ulja (furfural), iridin, β-sitosterol, iriversikal, tanini.   UPOTREBA: Tradicionalno kod kašlja, upala…

Inula helenium – ljekovito bilje

Vrsta: Inula helenium, Asteraceae Hrvatski naziv: oman  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen, podanak SASTAV: Ugljikohidrati (inulin, sluzi), terpentinoidi (fitosteroli), eterična ulja (seskviterpenski laktoni), smole. UPOTREBA: U fitoterapiji je korišten…

Rheum officinale – ljekovito bilje

Vrsta: Rheum officinale, Rheum palmatum, Polygonaceae  Hrvatski naziv: rabarbara DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen   SASTAV: Derivati antrakinona, tanini, kalcijev oksalat, masne kiseline, rutin, smole, škrob, glikozidi stilbena, ugljikohidrati, eterično ulje.   UPOTREBA: U…