Arnika – ljekovito bilje

Vrsta: Arnica montana L., Asteraceae Hrvatski naziv: arnika, brđanka DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Cvijet.   SASTAV: Alkaloidi, amini (betain, kolin i trimetilamin), ugljikohidrati (sluzni polisaharidi uključujući inulin), kumarini (skopoletin i umbeliferon),…
Podijeli

Vaccinium myrtillus – ljekovito bilje

Vrsta: Vaccinium myrtillus L., Ericaceae  Hrvatski naziv:  borovnica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod, list.   SASTAV: Plod: flavonoidni glikozidi (antocijani, kvercetin-3-glukuronid i hiperozid), polifenoli (katehin, epikatehin, tanini), pektin, vitamin…
Podijeli

Glechoma hederacea – ljekovito bilje

Vrsta: Glechoma hederacea L., Lamiaceae Hrvatski naziv: dobričica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen.   SASTAV: Aminokiseline, flavonoidi, steroli, terpenoidi, eterična ulja, masne kiseline, ružmarinska kiselina, sukcinatna kiselina, gorke tvari,…
Podijeli

Hypericum perforatum – ljekovito bilje

Vrsta: Hypericum perforatum L., Clusiaceae  Hrvatski naziv: gospina trava, kantarion DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen (vršni dijelovi u cvatu).   SASTAV: Antrakinonski derivani – naftodiantroni (hipericin), flavonoidi, prenilirani floroglucinoli (hiperforin, adhiperforin), tanini, fenoli, eterično…
Podijeli

Vitex agnus-castus – ljekovito bilje

Vrsta: Vitex agnus-castus, Verbenaceae  Hrvatski naziv: konopljika  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod   SASTAV:  Diterpeni labdanskog tipa, flavonoidi (0,05-0,08%), iridoidi (agnuzid), polifenoli (6,92-13.24%), eterična ulja (0,8-1,8%), masne kiseline.   UPOTREBA: Tradicionalno, konopljika se…
Podijeli

Leonurus cardiaca – ljekovito bilje

Vrsta: Leonurus cardiaca, Lamiaceae  Hrvatski naziv: srčenica  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen   SASTAV: Pirolidinski alkaloidi, flavonoidi ,iridoidi, tanini, terpenoidi, kiseline, gorke tvari, ugljikohidrati, kolin i fenolni glikozidi.  …
Podijeli

Iris pallida – ljekovito bilje

Vrsta: Iris pallida, Iridaceae  Hrvatski naziv: iris, perunika DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Podanak   SASTAV: Kiseline (izoftalična, salicilna, laurinska, stearinska, palmitinska), hlapljiva ulja (furfural), iridin, β-sitosterol, iriversikal, tanini.   UPOTREBA: Tradicionalno kod kašlja, upala…
Podijeli

Inula helenium – ljekovito bilje

Vrsta: Inula helenium, Asteraceae Hrvatski naziv: oman  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen, podanak SASTAV: Ugljikohidrati (inulin, sluzi), terpentinoidi (fitosteroli), eterična ulja (seskviterpenski laktoni), smole. UPOTREBA: U fitoterapiji je korišten…
Podijeli

Rheum officinale – ljekovito bilje

Vrsta: Rheum officinale, Rheum palmatum, Polygonaceae  Hrvatski naziv: rabarbara DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen   SASTAV: Derivati antrakinona, tanini, kalcijev oksalat, masne kiseline, rutin, smole, škrob, glikozidi stilbena, ugljikohidrati, eterično ulje.   UPOTREBA: U…
Podijeli

Cassia senna – ljekovito bilje

Vrsta: Cassia senna, Caesalpiniaceae Hrvatski naziv: sena DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: List, plod. SASTAV: Derivati antrakinona, ugljikohidrati, flavonoidi, glikozidi, krisofanična kiselina, salicilna kiselina, saponini, smole, eterično ulje. UPOTREBA: U…
Podijeli

Harpagophytum procumbens – ljekovito bilje

Vrsta: Harpagophytum procumbens, Pedaliaceae Hrvatski naziv: vražja kandža, harpagofit DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Sekundarni korjenov gomolj SASTAV:  Ugljikohidrati, diterpeni, iridoidi (harpagozid, harpagid, …), fenilpropanoidi (akteozid, izoakteozid), aminokiseline, flavonoidi, triterpenoidi,…
Podijeli

Brđanka – ljekovito bilje

Vrsta: Arnica montana L., Asteraceae Hrvatski naziv: arnika, brđanka DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Cvijet.   SASTAV: Alkaloidi, amini (betain, kolin i trimetilamin), ugljikohidrati (sluzni polisaharidi uključujući inulin), kumarini (skopoletin i umbeliferon),…
Podijeli

Borovnica – ljekovito bilje

Vrsta: Vaccinium myrtillus L., Ericaceae  Hrvatski naziv:  borovnica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod, list.   SASTAV: Plod: flavonoidni glikozidi (antocijani, kvercetin-3-glukuronid i hiperozid), polifenoli (katehin, epikatehin, tanini), pektin, vitamin…
Podijeli

Echinacea sp. – ljekovito bilje

Vrsta: Echinacea angustifolia L., Echinacea pallida L., Echinacea purpurea L., Asteraceae Hrvatski naziv: ehinaceja, rudbekija, crvena rudbekija, pupavica DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen, korijen.   SASTAV: Alkamidi (uglavnom izobutilamidi), fenilpropanoidi, polisaharidi (metilglukoarabinoksilan, ramnoarabinogalaktan, ksiloglukan),  eterična ulja, zasićeni pirolizidinski…
Podijeli

Gotu kola – ljekovito bilje

Vrsta: Centella asiatica L., Apiaceae Hrvatski naziv: gotu kola, centela DIO BILJKE KOJI SE KORISTI:  Zelen.     SASTAV: Aminokiseline, flavonoidi, terpenoidi (aziatikozid, centelozid, madekasozid, brahmozid i brahminozid), eterična ulja,…
Podijeli

Kopriva – ljekovito bilje

Vrsta: Urtica dioica, Urticaceae  Hrvatski naziv: kopriva  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Zelen i korijen   SASTAV: Kiseline, amini, flavonoidi, anorganske tvari, lignani, kolin-acetiltransferaza, skopoletin, tanini, β-sitosterol, mineralne soli, silikatna kiselina. Korijen sadrži…
Podijeli

Aloa – ljekovito bilje

Vrsta: Aloe vera, Aloe ferox, Asphodelaceae  Hrvatski naziv: aloa, aloja DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Gel iz listova.   SASTAV: Ugljikohidrati (glukomanan i ostali polisaharidi koji sadrže arabinozu, galaktozu i ksilozu) i lipidi (kolesterol, gamolenska…
Podijeli

Jagorčevina – ljekovito bilje

Vrsta: Primula veris, Primulaceae  Hrvatski naziv: jagorčevina, proljetni jaglac  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI:  Cvijet   SASTAV: Ugljikohidrati, flavonoidi, fenoli, saponini, tanini, silična kiselina i eterična ulja. Saponini su izolirani i iz podzemnih…
Podijeli

Paprika – ljekovito bilje

Vrsta: Capsicum anuum, Solanaceae  Hrvatski naziv: paprika DIO BILJKE KOJ SE KORISTI: plod ljute paprike SASTAV: Kapsaicinoidi, eterična ulja, karotenoidi, proteini, vitamini ( A i C). Cijela biljka sadrži solanidin,…
Podijeli

Lopuh – ljekovito bilje

Vrsta: Petasites hybridus, Asteraceae  Hrvatski naziv: lopuh, repuh  DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Nadzemni dijelovi, list, rizoma, korijen   SASTAV:  Poznata su dva kemotipa: kemotip furanopetazin (sadrži isključivo furanoermofilanske seskviterpene) i kemotip petazin (sadrži…
Podijeli

Sabal palma – ljekovito bilje

Vrsta: Serenoa repens, Arecaceae Hrvatski naziv: sabal palma DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Plod SASTAV: Ugljikohidrati (invertni šećer), fiksirana ulja (masne kiseline), steroidi, flavonoidi, pigment, smola, tanini, eterično ulje. UPOTREBA: U fitoterapiji je korištena kod…
Podijeli