Nekategorizirano

Opća pravila nagradnog natječaja

 Opća pravila nagradnog natječaja

Članak 1: ORGANIZATOR 

Natječaje na stranicama Naturala.hr raspisuje: Nativa Media j.d.o.o. (OIB: 44415543700), Jovinovačka 24, 10090 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA NATJEČAJA I FOND NAGRADA
Nagradni natječaj, u kojem se traži prijava fotografijom na zadanu temu, raspisuje se u svrhu promocije Sponzora (ime Sponzora navedeno je u članku koji poziva na sudjelovanje u nagradnom natječaju). Trajanje nagradnog natječaja i fond nagrada također su navedeni u članku koji poziva na sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koje su registrirane na portalu Naturala.hr ili su fanovi Naturaline Facebook ili Instagram stranice. Stavljanjem hashtaga na fotografiju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje u periodu trajanja natječaja objavi odgovarajuću fotografiju obilježeno točnim hashtagom. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima. U natječaj se moguće prijaviti s više fotografija. Na slici su dozvoljene lakše intervencije poput namještanja kontrasta ili svjetlosti, veličine i slično, međutim sve daljnje intervencije u smislu brisanja ili dodavanja elemenata te bilo kojih radnji koje mijenjaju postojeću situaciju na slici nisu dozvoljene.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Prijave se primaju u periodu naznačenom u članku koji poziva na sudjelovanje u nagradnom natječaju, a dobitnike bira žiri koji nominira Organizator. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na web adresi  portala Naturala.hr. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici ovog natječaja moraju se, sa svim svojim podacima, javiti na mail info@naturala.hr 7 dana od dana objave dobitnika. Ako se dobitnik u roku od 7 dana ne javi na navedene mail adrese, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Nakon isteka 7 dana od dana objave dobitnika i nakon što dostave Organizatoru svoje podatke, svi dobitinici koji su ostvarili pravo na nagradu dobit će pisanu obavijest na svoju mail adresu u kojoj će pronaći detalje oko preuzimanja nagrade.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA
Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka, bit će objavljena na web adresi portala Naturala.hr www.Naturala.hr u članku koji poziva na sudjelovanje u nagradnom natječaju.